Tarif - PrijslijstTarif  saison 2018 - 2019


Pour garder un rendement optimal il est impératif de faire faire un gros entretien une fois par an (où suivant les normes du fabriquant). De plus légalement un ramonage est obligatoire annuellement. Nous combinons les deux et vous fournissons une attestation pour votre assurance incendie.


Prix hors saison - période* entre le 1er Avril et le 30 Septembre  (TVA 6% habitation > 10 ans)

Ramonage via trappe (accés facile)

69,00 €

Entretien & ramonage foyer à pellets (exepté RIKA)

160,00 €

Entretien & ramonage foyer à pellets RIKA

189,00 €

Entretien & ramonage foyer à bois

130,00 €

Entretien & ramonage foyer à mazout

160,00 €

Entretien & ramonage chaudière à mazout

160,00 €

Entretien foyer pétrole laser (Type ventouse)

159.00 €

Entretien boiler électrique

120,00 €


Pour un ramonage par le toit (max. 10 m de haut) un supplément de 20,00€ sera facturé.


Pour garantir un service optimal pendant l’hiver nous vous demandons de respecter la période imposée pour les entretiens.


Pour les foyers nécessitant plusieurs entretiens par an nous adaptons le prix au cas par cas, de même que pour plusieurs foyers au même endroit.


*Tout entretien effectué hors date, entrainera un supplément de 30€.


Prijslijst seizoen 2018 - 2019


Om een optimaal rendement te behouden is het noodzakelijk om een keer per jaar een groot onderhoud te laten doen (of volgens de normen van de fabrikant). Bovendien is het wettelijk verplicht om jaarlijks de schoorsteen te laten reinigen. Wij combineren de twee en leveren u een attest voor uw brandverzekering.


Prijs buiten seizoen - periode* tussen 1 april en 30 September (BTW 6% woningen > 10 jaar)


Schouwvegen via luik (makelijk toegankelijk)

69,00 €

Onderhoud en schouwvegen pelletkachel (behalve RIKA)

160,00 €

Onderhoud en schouwvegen pelletkachel RIKA

189,00 €

Onderhoud en schouwvegen houtkachel

130,00 €

Onderhoud en schouwvegen stookoliekachel (mazout)

160,00 €

Onderhoud en schouwvegen stookolieketel (mazout)

160,00 €

Onderhoud laser petrolkachel (Type geveldoorvoer)

159.00 €

Onderhoud electische boiler

120,00 €

Voor het schouwvegen via het dak (max. 10 m hoog) wordt er een supplement van 20 € aangerekend.


Om u een optimale service te garanderen tijdens de winter vragen wij u om de opgelegde periode voor het onderhoud te respecteren.


Voor kachels die twee of meer onderhouden per jaar nodig hebben hebben wij aangepaste prijzen alsook voor meerdere kachels in een zelfde omgeving.


*Buiten deze tijdspanne wordt er een supplement van 30 € aangerekend.